FAQ

Här publicerar vi de vanligaste frågorna angående backspolning och Smart Loop ventilen, och deras svar.

Hur länge och hur ofta bör man backspola?
- Det beror lite på vilken typ av problematik som den aktuella plattvärmeväxlaren är utsatt för. Men ett typexempel skulle kunna vara 4 minuter backspolning var 4:e timme, med andra ord 6 gången om dygnet. Året om.

Vad blir det ökade tryckfallet med en Smart Loop?
- Kort svar: Ingen ökning alls.
- Långt svar: I normalläge (~98% av tiden) är det samma tryckfall som i ett rör vilket inte innebär någon ökning jämfört med befintligt system. I backspolningsläge (~2% av tiden) är tryckfallet något högre – cirka 0,1 bar, beroende på flöde.

Hur sker styrningen av ventilen?
- Det är upp till er att bestämma. Vi rekommenderar att man gör det så enkelt som möjligt och kopplar vriddonet till ett timer-relä som man sen enkelt ställer in tid för backspolning och frekvens. Då krävs inget styrsystem (PLC) eller dator överhuvudtaget utan ventilen sköter sig själv.

Hur stor är risken att de två vätskorna blandas?
- Helt obefintlig. Eftersom backspolningsventilen endast kopplas in på en sida/slinga så finns det ingen som helst ökad risk för att ert primärflöde blandas med ert sekundära. Det är samma vatten som passerar in och ut genom ventilen.

Hur gör man om vi inte har tillgång till tryckluft?
- Då kan man få ett elektriskt vriddon istället. Det fungerar precis lika bra, det är bara något långsammare. Det elektriska vriddonet finns för 230V enfas eller 400V trefas.

Hur lång tid tar skiftet från normalläge till backspolningsläge?
- Det beror lite på vilken storlek på ventil ni har, men det går fort. På de mindre varianterna (DN50-100-150-200) går det på mindre än 3 sekunder med ett pneumatiskt don. Det elektriska tar längre tid, för en DN300-ventil tar det 90 sekunder. Detta i sig är ingen nackdel för effekten av backspolning.

Vad kostar ventilerna?
- Skicka en förfrågan till adressen längst ner på sidan så får ni en offert inom 48h. Berätta vad ni har för flöde och storlekt på anslutningsfläns/rör, samt om ni önskar ventilen i syrafast stål eller titan. I de allra flesta fall är återbetalningstiden för kostnaden mindre än två år.

Varför en Smart Loop när jag kan köpa ett filter?
- Filter är utmärkta för att stoppa partiklar från att komma in i värmeväxlare. Men för att stoppa väldigt små partiklar krävs ett väldigt fint filter och det medför ett konstant, relativt högt, tryckfall i systemet. Dessutom ska filter rengöras på ett eller annat sätt, en Smart Loop är helt underhållsfri i den aspekten. Är det tillräckligt små partiklar så som organiska sporer så klarar inte filter det. Vi rekommenderar ett grovt filter på inloppskanalen för att stoppa stora partiklar som kan skada plattorna i värmeväxlaren, och sedan låta Smart Loop ventilen sköta resten.

Vart tar den upplösta smutsen vägen?
- Den följer med utgående vatten efter att den lösts från värmeväxlaren. Det krävs alltså ingen brunn eller annat avlopp för att dumpa det smutsiga vattnet. Smutsen tar samma väg som om den hade gjort om den inte fastnat i värmeväxlaren – ut!