En Smart Loop

Smart loop möjliggör backspolning av plattvärmeväxlare med korta intervall där man spolar ur partiklar från värmeväxlaren som medför minskad fouling och längre livslängd. Högre produktionseffektivitet och lägre underhållskostnader uppnås genom Ekström & Sons backspolningsventil, med referenskunder både i Sverige och utomlands. Backspolningsventilen möjliggör backspolning av värmeväxlare med korta intervall utan att driften störs. Genom att ändra flödesriktningen spolar man ur partiklar från värmeväxlaren. Dessutom förhindras eventuell bio fouling, dvs påbyggnad av alger och organiska organismer. Backspolningsventilen ger dessa fördelar utan kostsamma produktionsavbrott för mekanisk (demontering) eller kemisk rengöring. Man kan ställa in backspolningen för lämpliga tidsintervall vilket ökar livslängden för apparaturen på ett miljövänligt sätt.

Bra för ekonomin

Igensättning av värmeväxlare kan bli en kostsam historia. I värsta fall måste hela processen stoppas under rengöringen. Det kan också innebära att hela processen blir trögare och mindre effektiv. Smart Loop ventilens enkla konstruktion gör också att den är lätt att sköta och lätt att installera vilket innebär låga driftskostnader. Backspolningsventilen påverkar inte den normala driften och det innebär inga extra energikostnader, medan filter, även om de är ren, alltid ge ett ökat tryckfall. Smart loop är en smart investering helt enkelt. Ett räkneexempel: Låt oss ta en plattvärmeväxlare på 3 MW som pga. fouling tappar 2% verkningsgrad. På ett år, med ett antaget el-pris på 70 öre/kWh, så kostar den effektförlusten 368 000 kr. Skulle verkningsgraden vara 10% under fullvärdet är kostnaden drygt 1,8 Mkr. Det finns alltså stora pengar att spara i att hålla värmeväxlaren ren och fri från beläggningar. Hur mycket pengar kan Ni tjäna?

Utmärkt för miljön

Med Smart Loop behövs inga kemikalier för CIP rengöring. Det finns inga filter eller annat som ska bytas med jämna mellanrum. Backspolningsventilen är dessutom driftsnål vilket innebär besparingar av vår miljö. Den enkla och smarta konstruktionen medför att både Smart Loop ventilen och Er plattvärmeväxlare håller längre, vilket också är positivt för vår natur.

Applikationsområden

Exempel på anläggningar där Smart Loop kan komma till pass.

Användningsområde

Smart Loop kan hjälpa till så att det inte blir igensättning i värmeväxlaren vid t.ex. biofouling, fiberfouling och sedimentering. Den passar bäst till plattvärmeväxlare.

Energi

Papper

Process