Referenser

Pappersindustri

Holmen Paper har tre Smart Loop ventiler installerade på sitt pappersbruk Braviken utanför Norrköping. Tidigare hade de problem med igensättning av värmeväxlare i vedhanteringen, där de växlade ett smutsigt avloppsvatten mot ett annat smutsigt vatten som användes för renspolning. Träfiber och barkrester sätter lätt igen plattvärmeväxlare och sänker verkningsgraden och till slut är funktionen så dålig att man måste öppna värmeväxlaren och spola rent. Detta ger stopp i driften och tar tid från underhållspersonalen.
Med Ekström & Son's Smart Loop är detta ett minne blott. Holmen Braviken har nu haft deras tre Smart Loop ventiler i drift sedan 2011 och inte haft några problem sedan dess.

Processindustri

Flertalet Smart Loop ventiler sitter i värmeväxlarsystem i olika processindustrier.
Hos Akzo Nobel i Stenungsund håller de värmeväxlare fria från snäckor och andra organismer som följer med havsvattnet in i värmeväxlaren. Sedan 2005 fungerar den backspolningsventil i titan som installerades då, helt utan underhåll och med utmärkta resultat.

I sockerfabriker i Mellanöstern spolas biorester som finns kvar i processvattnet bort innan det hinner sänka verkningsgraden eller orsaka stopp i tillverkningen.

Energi

Några exempel är applikationer inom energi är Fortum Värme fjärrkyla i centrala Stockholm och Climespace fjärrkyla i centrala Paris. Ekström & Son är även i tätt samarbete med kärnkraftsindustrin och för dialoger om hur Smart Loop ventiler kan hjälpa deras system att bli mer effektivt.

Lennart Andersson
Holmen, Braviken

Se Lennarts referens